PREMIÉRA 16. DUBNA 2005
Autor – Dea Loher
Režie – Pavel Baďura

Hrají:
Modrovous Luboš P. Veselý
Julia, Anna, Judita, Tanja, Eva, Christine Lenka Janíková
Slepá Alena Kerelová

ANOTACE
Příběh expresivního textu je vzdálenou parafrází Perraultovy pohádky o muži s barevnými vousy a více snad drsně sarkastickou parafrází fenoménu vražedných mánií dneška. Zavražděné ženy však nejsou čistými obětmi, na svém konci se podílejí snad stejnou měrou jako Modrovous. Hledají lásku až za hranice, lásku kterou by zemřely. Vzájemným splýváním sarkasmu, ironie a děsivosti, v trvalém střetu veselí a melancholie se ukazuje dramatiččina výpověď o světě jako místu omamných a vykořistěných citů, kde vládne vykloubený sexus.

FOTO
© Martin Zeman

RECENZE
…Dea Loherová napsala spíš než thriller s potoky krve "básnickou" skladbu o nekonečném koloběhu hledání a míjení, v němž smrt působí jako přirozený katalyzátor. Její poetika se setkala s bezmála minimalistickou úsporností, která dodává inscenaci málokdy a málokde vídanou přesnost a působivost.

Z. A. Tichý, Reflex: Něžné vraždění.
In: Reflex 26/2005

Výborné jsou obě herečky, Lenka Janíková (Julia, Anna, Judita, Tanja, Eva, Christine), která nachází rozmanitý výraz pro každou z Modrovousových obětí, a Alena Kerelová (Slepá). Především ale Luboš P. Veselý udržuje hru v oné příjemně odlehčené, trochu melancholické, ale hravé poloze, která ale dokáže současně i zachovat obsah textu ….

Kateřina Bartošová: Modrovous – obětˇ i naděje žen.
In: Lidové noviny, 28. 4. 2005

Režisér přesně vystihl všechny výrazné polohy textu od lyricky básnivé po groteskní a vyladil je do ústrojného a přesvědčivého celku. Starý, mnohokrát zpracovaný příběh travestovala autorka originálně prostřednictvím několika typů žen, které hra, nebo spíše jejich vlastnosti a sklony přivedou do vražedné náruče Jindřicha Modrovouse, zaměstnáním prodavače dámské obuvi … Nejsilnějším diváckým zážitkem však pro mě byl ukázněný výkon Luboše Pazderky Veselého v titulní úloze, výkon ve všem všudy uvážený, přitom spontánní a sugestivní.

Milan Uhde: Modrovous se povedl.
In: Divadelní noviny 10/2005
kontakt: ced@ced-brno.cz, tel.: 542 123 425