DIVO4
Je dílem mladých lidí na podporu nezávislých kulturních projektů, které by dávaly vyznít osobitosti menšinových forem a pod jehož záštitou by se mohla realizovat náročná a nepravidelná dramaturgie. Pod hlavičkou DIVO4 jsme již v prostorách Divadla Husa na provázku mimo jiné mohli vidět autorskou inscenaci Pavla Baďury „S nožem na krku“ (2003), sérii autorských čtení Adela Hakima „Popravčí č. 14“, B-M. Koltese „V samotě bavlníkových polí“. Mimořádnou inscenací poslední doby, která vznikla ve sdružení DIVO4 byl právě „Modrovous – naděje žen“ Dey Loherové v režii Pavla Baďury.

CED (Centrum experimentálního divadla)
Poněkud odtažitý a chladný název instituce, která sdružuje dvě snad nejslavnější brněnská divadla alternativní scény - Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo, do svazku CEDu nedávno vstoupilo také Divadlo u stolu. Mimo to však stojí CED, jehož ideové počátky sahají až k roku 1986, organizačně za řadou festivalů, happeningů, čtení a jiných událostí soudobého divadla. CED sídlí v Domu Pánů z Fanalu, v prostorách Divadla Husa na provázku, a navazuje tak na byvší, kulturně-politický význam tohoto jedinečného brněnského divadla. V prostorách sklepní scény Divadla Husa na provázku vznikla mimo jiné inscenace sdružení DIVO4 „Modrovous – naděje žen“ v režii Pavla Baďury.

kontakt: ced@ced-brno.cz, tel.: 542 123 425